Novente.nl

Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen

Novente vormgevers is gefuseerd met en Qompassie en Denk Creatief. Samen varen we verder onder de naam Novente*. Een creatief bureau met meer slagkracht. Sterker in strategie, creatiever in concept en vormgeving. Met dertien medewerkers gaan we voor creatieve uitingen die resultaat opleveren. Offline en online. Lokaal, regionaal en landelijk.

Daar vaar je wel Bij

* Novus Ventus = nieuwe wind

novente.nl wordt vernieuwd. seintje ontvangen als de nieuwe website live is?

Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen

Novente bv novente.nl info@novente.nl (0341) 25 00 18 Hoofdvestiging Nunspeet: Marktstraat 17, 8071 GV
Nevenvestiging Lunteren: Kauwenhoven 5, 6741 PW Nevenvestiging Staphorst: Wethouder Ohmanstraat 5, 7951 SB
Novente bv | novente.nl | info@novente.nl | (0341) 25 00 18 | Hoofdvestiging Nunspeet: Marktstraat 17, 8071 GV
Nevenvestiging Lunteren: Kauwenhoven 5, 6741 PW
Nevenvestiging Staphorst: Wethouder Ohmanstraat 5, 7951 SB
Novente.nl